ขาตั้งกล้อง Manfrotto SECTION MINI TRIPOD Red(2770127990995)

  • ขาตั้งกล้อง
  • รับน้ำหนักสูงสุด: 2.5 กิโลกรัม ; เฉพาะบอดี้กล้องไม่เกิน 750 กรัม, ใช้ได้กับเลนส์ถึง 18-200 mm
  • ปรับมุมของขาตั้งได้ 2 มุม
  • ยืดขาสูงสุด : 19 ซม.
  • ยืดขาต่ำสุด: 19 ซม.
  • ความยาวเมื่อพับเก็บ : 23 ซม.
  • น้ำหนัก 0.27 กิโลกรัม


จัดจำหน่ายและดำเนินการโดย

Jaymart Mobile

รายละเอียดสินค้า

Material / ชนิดของขาตั้ง

Adapto, Aluminium

Max Load / การรับน้ำหนักสูงสุด

Body maximum weight of 750g, Total equipment payload: maximum 2.5kg

Size Collapsed / ความสูงเมื่อหดขา

23 cm

Max Height / ความสูงสุดเมื่อยืดขาและคอ

19 cm

Min Height / ความสูงที่น้อยที่สุดหลังจากกางขากว้างสุด

19 cm

Weight / น้ำหนักขาตั้งไม่รวมหัว(กรณีที่แยกหัวได้)

267 g.

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
หากสินค้ามีปัญหาจากการผลิต รับประกันการเปลี่ยนสินค้าภายใน  7 วัน (นับจากวันที่ได้รับสินค้า)

กรณีที่สินค้ามีปัญหาจากการผลิต ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุน้ำ ความชื้น อุณหมิที่สูงหรือ ต่ำเกินไป และ ความเสียหายจาการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การติดตั้งผิดพลาด 
การดัดแปลงแก้ไข หรือซ่อมแซม การใช้สายชาร์จของสินค้าอื่นๆ มีผลให้สินค้าเสียหาย รวมทั้งการทำตกหล่น กระแทกแตกหักเสียหาย  เป็นต้น

ระยะเวลาการขนส่งสิงค้า
สินค้าจัดส่งภายใน 3-10 วันทำการ
1.  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ
2.  กรณีส่งต่างจังหวัด จัดส่งภายใน 7-10 วันทำการ
*     เริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจาก วันที่ซื้อสินค้า ระบุในใบเสร็จ
**   เวลาการจัดส่งสินค้าที่ระบุเป็นเวลาประมาณการที่ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่งโดยไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ อาจต่างกันได้ขึ้นอยู่กับสถานที่จุดหมายปลายทางและสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ