BENRO กระเป๋ากล้อง Mirrorless Smart CSC10 Mix (2710132850589)

  • กระเป๋ากล้องที่โดดเด่นด้วยซิปบน ทำให้ง่ายต่อการหยิบกล้องใช้งาน คล่องตัวสูง
  • วัสดุและการติดเย็บได้คุณภาพมาตรฐานตามสไตล์ BENRO ใส่เลนส์ได้ 1 ตัว + กล้อง 1 ตัว
  • ขนาดภายนอก 28x11.5x20.5 ซม.
  • ขนาดภาพใน 17x9.5x14.5 ซม.
  • น้ำหนักกระเป๋า 320 กรัม


Color


จัดจำหน่ายและดำเนินการโดย

Jaymart Mobile

รายละเอียดสินค้า

กระเป๋ากล้องที่โดดเด่นด้วยซิปบน ทำให้ง่ายต่อการหยิบกล้องใช้งาน คล่องตัวสูง วัสดุและการติดเย็บได้คุณภาพมาตรฐานตามสไตล์ BENRO ใส่เลนส์ได้ 1 ตัว + กล้อง 1 ตัว

  • ขนาดภายนอก 28x11.5x20.5 ซม.

  • ขนาดภาพใน 17x9.5x14.5 ซม.

  • น้ำหนักกระเป๋า 320 กรัม

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
หากสินค้ามีปัญหาจากการผลิต รับประกันการเปลี่ยนสินค้าภายใน  7 วัน (นับจากวันที่ได้รับสินค้า)

กรณีที่สินค้ามีปัญหาจากการผลิต ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุน้ำ ความชื้น อุณหมิที่สูงหรือ ต่ำเกินไป และ ความเสียหายจาการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การติดตั้งผิดพลาด 
การดัดแปลงแก้ไข หรือซ่อมแซม การใช้สายชาร์จของสินค้าอื่นๆ มีผลให้สินค้าเสียหาย รวมทั้งการทำตกหล่น กระแทกแตกหักเสียหาย  เป็นต้น

ระยะเวลาการขนส่งสิงค้า
สินค้าจัดส่งภายใน 3-10 วันทำการ
1.  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ
2.  กรณีส่งต่างจังหวัด จัดส่งภายใน 7-10 วันทำการ
*     เริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจาก วันที่ซื้อสินค้า ระบุในใบเสร็จ
**   เวลาการจัดส่งสินค้าที่ระบุเป็นเวลาประมาณการที่ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่งโดยไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ อาจต่างกันได้ขึ้นอยู่กับสถานที่จุดหมายปลายทางและสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ


สินค้าแนะนำ