Bewell โฟมคลายกล้ามเนื้อ roller Foam F-03 สีดำ

  • บริหารและกระชับกล้ามเนื้อ
  • บรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรม
  • ใช้สำหรับยืดเส้นและคลายกล้ามเนื้อ
  • รับประกันสินค้า 6 เดือน


Color


จัดจำหน่ายและดำเนินการโดย

Jaymartstore

รายละเอียดสินค้า

บริหารและกระชับกล้ามเนื้อคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการปวดเมื่อย บรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรม ใช้สำหรับยืดเส้นและคลายกล้ามเนื้อก่อนและหลังออกกำลังกาย

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
รับประกันสินค้า 6 เดือน (นับจากวันซื้อสินค้า ระบุในใบเสร็จ)
หากสินค้ามีปัญหาจากการผลิต รับประกันการเปลี่ยนสินค้าภายใน  7 วัน 

กรณีที่สินค้ามีปัญหาจากการผลิต ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุน้ำ ความชื้น อุณหมิที่สูงหรือ ต่ำเกินไป และ ความเสียหายจาการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การติดตั้งผิดพลาด 
การดัดแปลงแปลง หรือซ่อมแซม การใช้สายชาร์จของสินค้าอื่นๆ มีผลให้สินค้าเสียหาย รวมทั้งการทำตกหล่น กระแทกแตกหักเสียหาย  เป็นต้น

ระยะเวลาการขนส่งสิงค้า
สินค้าจัดส่งภายใน 3-10 วันทำการ
1.  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ
2.  กรณีส่งต่างจังหวัด จัดส่งภายใน 7-10 วันทำการ
*     เริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจาก วันที่ซื้อสินค้า ระบุในใบเสร็จ
**   เวลาการจัดส่งสินค้าที่ระบุเป็นเวลาประมาณการที่ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่งโดยไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ อาจต่างกันได้ขึ้นอยู่กับสถานที่จุดหมายปลายทางและสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ


สินค้าแนะนำ