Energea Wall Charger Travel World 6.8A 4USB White(5073300670808)

  • AC INPUT: 100-240V ~ 50/60Hz 0.9A
  • มีจำนวนพอร์ต 4 พอร์ต สามารถชาร์จได้หลายอุปกรณ์พร้อมกัน
  • USB OUTPUT: 5V/6.8A
  • Output Power: 34w max
  • รองรับ fast charging
  • มีไฟแสดงสถานะการชาร์จ
  • US and UK, EU, AU


จัดจำหน่ายและดำเนินการโดย

Jaymart Mobile

รายละเอียดสินค้า

AC INPUT: 100-240V ~ 50/60Hz 0.9A
มีจำนวนพอร์ต 4 พอร์ต สามารถชาร์จได้หลายอุปกรณ์พร้อมกัน
USB OUTPUT: 5V/6.8A
Output Power: 34w max
รองรับ fast charging
มีไฟแสดงสถานะการชาร์จ
US and UK, EU, AU

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

หากสินค้ามีปัญหาจากการผลิต รับประกันการเปลี่ยนสินค้าภายใน  7 วัน (นับจากวันที่ได้รับสินค้า)

กรณีที่สินค้ามีปัญหาจากการผลิต ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุน้ำ ความชื้น อุณหมิที่สูงหรือ ต่ำเกินไป และ ความเสียหายจาการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การติดตั้งผิดพลาด 
การดัดแปลงแก้ไข หรือซ่อมแซม การใช้สายชาร์จของสินค้าอื่นๆ มีผลให้สินค้าเสียหาย รวมทั้งการทำตกหล่น กระแทกแตกหักเสียหาย  เป็นต้น

ระยะเวลาการขนส่งสิงค้า

สินค้าจัดส่งภายใน 3-10 วันทำการ

1.  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ

2.  กรณีส่งต่างจังหวัด จัดส่งภายใน 7-10 วันทำการ

*     เริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจาก วันที่ซื้อสินค้า ระบุในใบเสร็จ

**   เวลาการจัดส่งสินค้าที่ระบุเป็นเวลาประมาณการที่ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่งโดยไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ อาจต่างกันได้ขึ้นอยู่กับสถานที่จุดหมายปลายทางและสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ


สินค้าแนะนำ