Family เครื่องเล่นDVD และลำโพงมินิ D-447 สีชมพู

  • เล่นแผ่น DVD, DVD+R, DVD+RW, SVCD, VCD
  • มีช่องต่อ USB
  • คัดลอกไฟล์จากซีดีลง USB และลบไฟล์ได้
  • แปลงไฟล์จากซีดีเพลงเป็น MP3 ลง USB ได้ 
  • มีเมนูภาษาไทย
  • รับประกัน 1 ปี


จัดจำหน่ายและดำเนินการโดย

Family

รายละเอียดสินค้า

- เล่นแผ่น DVD, DVD+R, DVD+RW, SVCD, VCD
- เล่น MP3, AVI, WMA, OGG, MPEG-4, DIVX, XVID และไฟล์รูป JPEG
- ช่องต่อ USB
- ถอดรหัสสัญญาณเสียง 24 ฺBIT/192 KHz.
- ถอดรหัสสัญญาณภาพ 12 ฺBIT/108 KHz.
- รองรับระบบสัญญาณภาพ Progressive scan
- ช่องต่อสัญญาณภาพ Video
- ช่องต่อสัญญาณเสียง Stereo L-R และ Coaxcial
- มีเมนูภาษาไทย
- คัดลอกไฟล์จากซีดีลง USB และลบไฟล์ได้
- แปลงไฟล์จากซีดีเพลงเป็น MP3 ลง USB ได้ 
- รับประกัน 1 ปี

เครื่องเล่นดีวีดี D-447 ชมพู

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

รับประกันสินค้า 1 ปี (นับจากวันซื้อสินค้า ระบุในใบเสร็จ)
หากสินค้ามีปัญหาจากการผลิต รับประกันการเปลี่ยนสินค้าภายใน  7 วัน (นับจากวันที่ได้รับสินค้า)

กรณีที่สินค้ามีปัญหาจากการผลิต ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุน้ำ ความชื้น อุณหมิที่สูงหรือ ต่ำเกินไป และ ความเสียหายจาการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การติดตั้งผิดพลาด
การดัดแปลงแก้ไข หรือซ่อมแซม การใช้สายชาร์จของสินค้าอื่นๆ มีผลให้สินค้าเสียหาย รวมทั้งการทำตกหล่น กระแทกแตกหักเสียหาย  เป็นต้น                           

ระยะเวลาการขนส่งสิงค้า

สินค้าจัดส่งภายใน 3-10 วันทำการ

1.  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ

2.  กรณีส่งต่างจังหวัด จัดส่งภายใน 7-10 วันทำการ

*     เริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจาก วันที่ซื้อสินค้า ระบุในใบเสร็จ

**   เวลาการจัดส่งสินค้าที่ระบุเป็นเวลาประมาณการที่ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่งโดยไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ อาจต่างกันได้ขึ้นอยู่กับสถานที่จุดหมายปลายทางและสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ