ที่ชาร์จในรถ Super Car Charger 7.2A 4 Port USB(2064502750349)

  • 4-Port Passenger Car Charger ตัว Car Charger มาพร้อม USB 4 ช่องโดยแบ่งเป็น 2ช่องด้านหน้า และ 2 ช่องด้านหลัง
  • มีกำลังไฟรวมถึง 7.2 แอมป์
  • ด้านหน้ามี 2 พอร์ต USB 1.2A + 1.2A (2.4A ใช้ร่วมกัน)
  • ด้านหลังมี 2 พอร์ต USB 3.0A + 3.1A
  • สายยาว 180 ซม. เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถด้านหลังสะดวกในการใช้งาน
  • รับประกัน 6 เดือน


จัดจำหน่ายและดำเนินการโดย

Jaymart Mobile

รายละเอียดสินค้า

4-Port Passenger Car Charger ตัว Car Charger มาพร้อม USB 4 ช่องโดยแบ่งเป็น 2ช่องด้านหน้า และ 2 ช่องด้านหลัง
มีกำลังไฟรวมถึง 7.2 แอมป์
ด้านหน้ามี 2 พอร์ต USB 1.2A + 1.2A (2.4A ใช้ร่วมกัน)
ด้านหลังมี 2 พอร์ต USB 3.0A + 3.1A
สายยาว 180 ซม. เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถด้านหลังสะดวกในการใช้งาน
รับประกัน 6 เดือน

ระยะเวลาการขนส่งสิงค้า
สินค้าจัดส่งภายใน 3-10 วันทำการ
1.  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ
2.  กรณีส่งต่างจังหวัด จัดส่งภายใน 7-10 วันทำการ
*     เริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจาก วันที่ซื้อสินค้า ระบุในใบเสร็จ
**   เวลาการจัดส่งสินค้าที่ระบุเป็นเวลาประมาณการที่ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่งโดยไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ อาจต่างกันได้ขึ้นอยู่กับสถานที่จุดหมายปลายทางและสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ