360 องศาฟิตเนส EXERCISE STEP รุ่น MB-47049 สีดำ

 • ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี
 • ใช้คู่กับการเต้น Body Step Aerobic
 • เหมาะสำหรับคนต้องการออกกำลังกายแอโรบิค
 • ปรับได้ 2 ระดับ ใช้ได้ทั้งในบ้านและตามฟิตเนส
 • รับประกันสินค้า 7 วัน


จัดจำหน่ายและดำเนินการโดย

360 FITNESS

รายละเอียดสินค้า

3adjusts from 15cm to 25cm EXERCISE STEP เสต็ปเปอร์สำหรับเล่นแอโรบิค Body Stepper แข็งแรง ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี ใช้คู่กับการเต้น Body Step Aerobic บริหารใน Class Body Step เพื่อออกกำลังกายแบบแอโรบิค เหมาะสำหรับคนต้องการออกกำลังกายแอโรบิค และคนที่เจ็บเข่าหรือมีปัญหาเรื่องขา แต่ต้องการบริหารร่างกายในรูปแบบแอโรบิค การเต้นแอโรบิค ช่วยเบิร์นแคลลอรี กระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิต ลดความเครียด ปรับได้ 2 ระดับ ใช้ได้ทั้งในบ้านและตามฟิตเนส Size: 98x38x15/20/25cm Packing size: 98x38x16cm N.W/G.W.: 8/9.5KGS รับประกันสินค้า 7 วัน

เงื่อนไขในการรับประกัน

 1. ร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ จะให้บริการการตรวจซ่อมสินค้า ตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้า (เงื่อนไขการรับประกันสินค้าที่ได้ระบุไว้ในใบรับประกันสินค้า) 360 Ongsa WARRANTY โดยลูกค้าต้องนำส่งสินค้าเข้าตรวจซ่อม ที่ศูนย์บริการของทางร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ เท่านั้น 
  - สำนักงานใหญ่      02-675-3500   วันจันทร์-เสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
  - สาขาเชียงใหม่      05-314-1093, 088-786-1037
  - สาขาอุบลราชธานี  04-525-1436, 086-346-3833 
  - หรือสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรสำนักงานใหญ่
 2. ถ้าหากต้องการให้บริการรับ-ส่ง หรือ บริการตรวจซ่อมสินค้านอกสถานที่ ทางร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ จะคิดค่าบริการรับ-ส่ง บริการตรวจซ่อมสินค้านอกสถานที่ในอัตรา ดังต่อไปนี้กรณีต้องการให้บริการรับ-ส่ง หรือบริการตรวจซ่อมสินค้านอกสถานที่ คิดค่าบริการในอัตรา ดังนี้
 • กรุงเทพฯ         ค่าบริการรับ-ส่ง  600 บาท (ยกเว้น ลาดกระบัง, หนองจอก ค่าบริการรับ-ส่ง 700 บาท)
 • สมุทรปราการ   ค่าบริการรับ-ส่ง  700 บาท
 • นนทบุรี            ค่าบริการรับ-ส่ง  700 บาท
 • ปทุมธานี          ค่าบริการรับ-ส่ง  900 บาท
 • สมุทรสาคร      ค่าบริการรับ-ส่ง  900 บาท
 • นอกพื้นที่บริการ ค่าบริการรับ-ส่ง  20 บาท ต่อกิโลเมตร

      3.ร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ มีสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการในส่วนของค่าบริการและค่าเดินทาง สำหรับสินค้านอกประกันตามอาการเสีย แม้ในกรณีที่อาการเสียนั้นไม่ถูกตรวจพบก็ตาม
      4.การใช้สิทธิ์การรับประกันต้องแสดงใบรับประกันสินค้า, ใบจัดส่งสินค้า หรือใบเสร็จรับเงินที่มีข้อความสมบูรณ์ ไม่มีรอยแก้ไขในสาระสำคัญเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงในการเข้ารับสิทธิ์ตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้า
      5.ร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบรับประกันใบใหม่ เมื่อใช้สิทธิ์การรับประกันสินค้าจะต้องนำใบการรับประกันมาด้วยทุกครั้ง
      6.ร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าหากท่านไม่มีใบรับประกันสินค้า, ใบจัดส่งสินค้า หรือใบเสร็จรับเงินมาแสดง
      7.ร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าหากท่านไม่ได้ส่งใบรับประกันสินค้าส่วนที่ต้องส่งคืนให้ทางร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ หรือไม่ได้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซด์ของร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า โดยสามารถส่งใบรับประกันสินค้าได้ทาง
         เว็บไซด์, Line@, Facebook หรือ ทาง E-mail
      8.ร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าหากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ หรือการครอบครองจากผู้ซื้อรายเดิม
      9.กรณีที่มีการเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ ร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ จะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งราคาค่าอะไหล่ อุปกรณ์ และดำเนินการซ่อมภายหลังจากที่ได้รับการยืนยันจากลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     10.กรณีสินค้าไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ จะทำการตรวจประเมินค่าใช้จ่าย และติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งค่าใช้จ่ายก่อนการซ่อม และจะดำเนินการซ่อมสินค้าภายหลังจากที่ได้รับคำยืนยันในการยอมรับค่าใช้จ่ายจากลูกค้าแล้วเท่านั้น
     11.ร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับประกันสินค้า หากตรวจพบว่าความเสียหายของสินค้านั้นเกิดจากปัจจัยที่นอกเหนือจากการรับประกัน อันไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการผลิตและความบกพร่องของชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวัง
         หรือการใช้งานแบบผิดวิธี,สินค้าที่มีการดัดแปลงการประกอบติดตั้ง,สินค้าผิดปกติที่เกิดจากการไม่ได้บำรุงรักษา หรือไม่ได้ทำความสะอาดตามระยะเวลาอย่างเหมาะสม ทำให้อุปกรณ์ ชิ้นส่วนภายในเครื่องสกปรก จนก่อให้เกิดความเสียหาย,สินค้าชำรุดเสียหายจากไฟตก ไฟเกิน
         ไฟกระชาก ฟ้าผ่า
,สินค้าชำรุดเสียหายจากการทำความสะอาดผิดวิธี,สินค้าชำรุดเสียหายการเสื่อมของวัสดุตามอายุการใช้งาน,สินค้าชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ,สินค้าขายตามสภาพ, สินค้าตัวโชว์ และสินค้าล้างสต๊อก

การรับประกันเฉพาะอะไหล่สินค้า

 1. ในกรณีที่ความชำรุดของสินค้า เกิดจากความผิดพลาดของมาตรฐานการผลิต หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วน ร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ จะเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ
 2. ร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ จะรับประกันเฉพาะชิ้นส่วนอะไหล่ โดยรายละเอียดดังนี้
   
 3. ประเภทสินค้า ลักษณะสินค้า ชิ้นส่วนที่รับประกัน ระยะเวลารับประกัน
  ลู่วิ่งไฟฟ้า สำหรับใช้ในฟิตเนส โครงสร้างหลัก 2 ปี
  มอเตอร์ลู่วิ่ง 2 ปี
  แผงวงจรไฟฟ้า(หลัก) 1 ปี
  สำหรับใช้ในบ้าน โครงสร้างหลัก 1 ปี
  มอเตอร์ลู่วิ่ง 1 ปี
  แผงวงจรไฟฟ้า(หลัก) 1 ปี
  จักรยานนั่งปั่น และจักรยานเอนปั่น สำหรับใช้ในบ้าน และฟิตเนส โครงสร้างหลัก 2 ปี
  หน้าจอมอนิเตอร์ 1 ปี
  เครื่องเดินวงรี สำหรับใช้ในบ้าน และฟิตเนส โครงสร้างหลัก 2 ปี
  หน้าจอมอนิเตอร์ 1 ปี
  ม้านั่งออกกำลังกาย สำหรับใช้ในบ้าน และฟิตเนส โครงสร้างหลัก 1 ปี
  หน้าจอมอนิเตอร์ 1 ปี
  ดัมเบล บาร์เบล - - 7 วัน*
  อุปกรณ์ออกกำลังกาย - โครงสร้างหลัก 1 ปี
  อุปกรณ์โยคะ - - 7 วัน*
  จักรยาน - - 7 วัน*
  สินค้าเพื่อสุขภาพ เก้าอี้นวดไฟฟ้า โครงสร้างหลัก 1 ปี
  มอเตอร์ 1 ปี
  แผงวงจรไฟฟ้า 1 ปี
  หมอนนวดไฟฟ้า โครงสร้างหลัก 1 ปี
  มอเตอร์ 1 ปี
  แผงวงจรไฟฟ้า 1 ปี
  หมายเหตุ * ให้เป็นไปตามนโยบายเปลี่ยนคืนสินค้า
  • โครงสร้างหลัก คือส่วนโครงสร้างที่เป็นส่วนประกอบพื้นฐานหลักของตัวเครื่อง เช่น คานรับน้ำหนักหลัก, ท่อเสาหลัก ฯลฯ โดยไม่นับส่วนประกอบภาพนอก เช่น ฝาครอบ, แขนจับ, เบาะนั่ง, หน้าจอ ฯลฯ
  • มอเตอร์ ทางร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ จะรับประกันเฉพาะ มอเตอร์ลู่วิ่งไฟฟ้า ไม่นับรวมมอเตอร์ความชัน หรือมอเตอร์ส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่มอเตอร์หลัก
  • ทางร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ จะไม่รับประกัน ชิ้นส่วนหรืออะไหล่ที่สึกหรอ เสื่อมสภาพ หรือวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ลูกปืน, ผ้าเบรค, สายพาน, สปริงแรงต้าน ฯลฯ
 4. ร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ จะรับประกันชิ้นส่วนอะไหล่ ในกรณีมีการเปลี่ยนซ่อมสินค้าที่หมดประกัน โดยรายละเอียดดังนี้
  ชิ้นส่วนอะไหล่ ระยะประกัน
  มอเตอร์ 6 เดือน
  แผงวงจรไฟฟ้า 3 เดือน
  หน้าจอมอนิเตอร์ 1 เดือน
  อะไหล่อื่นๆ 7 วัน
 5. ร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันสินค้าหากตรวจพบว่า ความเสียหายของสินค้านั้นเกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวัง หรือการใช้งานแบบผิดวิธี ผิดประเภท มีการดัดแปลงการประกอบติดตั้ง เสียหายจากการทำความสะอาดผิดวิธี ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ
 6. ร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้า ที่นำไปใช้งานผิดประเภท เช่น นำสินค้าประเภทโฮมยูส ไปใช้ในฟิตเนส เป็นต้น

  ระยะเวลาการขนส่งสิงค้า

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-10 วันทำการ

  1.  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ

  2.  กรณีส่งต่างจังหวัด จัดส่งภายใน 7-10 วันทำการ

  *     เริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจาก วันที่ซื้อสินค้า ระบุในใบเสร็จ

  **   เวลาการจัดส่งสินค้าที่ระบุเป็นเวลาประมาณการที่ขึ้นอยู่กับร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าผู้ให้บริการขนส่งโดยไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ อาจต่างกันได้ขึ้นอยู่กับสถานที่จุดหมายปลายทางและสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ