Abloom กล่องเครื่องเขียน อุปกรณ์จัดเก็บบนโต๊ะ Stationery Storage Desk Organizer สีดำ

  • จุของได้ครบครัน เป็นระเบียบ สวยงาม
  • สามารถใส่อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องเขียน
  • วัสดุ หนัง PU เนื้องาช่องลิ้นชัก ที่สามารถไว้จัดเก็บ
  • มีช่องลิ้นชัก ที่สามารถไว้จัดเก็บ


Color


จัดจำหน่ายและดำเนินการโดย

APPO

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า
กล่องเครื่องเขียน อุปกรณ์จัดเก็บบนโต๊ะ Stationery Storage Desk Organizer อุปกรณ์กล่องจัดเก็บระเบียบ บนโต๊ะทำงาน กล่องจัดเก็บอเนกประสงค์ มีช่องครบครัน สามารถใส่อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องเขียน รีโมททีวี โทรศัพท์ นามบัตร และ อื่นๆ ได้อย่างลงตัว และ เป็นระเบียบ ดีไซน์เรียบหรู ด้วยวัสดุ หนัง PU เนื้องานละเอียด เย็บเรียบร้อย สวยงาม แบ่งเป็น 6 ช่อง ขนาดต่างๆ กัน สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ได้หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ปากกา ดินสอ กรรไกร รีโมททีวี มือถือ นามบัตร หรืออุปกรณ์เล็กๆ ต่างๆได้ มาพร้อมช่องลิ้นชัก ที่สามารถไว้จัดเก็บ กระดาษโน้ต จุของได้ครบครัน เป็นระเบียบ สวยงาม ขนาดสินค้า 28.5x14.5x14.5 cm
สินค้าเฉพาะกล่อง ไม่มีอุปกรณ์เครื่องเขียนเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

หากสินค้ามีปัญหาจากการผลิต รับประกันการเปลี่ยนสินค้าภายใน  7 วัน (นับจากวันที่ได้รับสินค้า)

ระยะเวลาการขนส่งสิงค้า

สินค้าจัดส่งภายใน 3-10 วันทำการ

1.  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ

2.  กรณีส่งต่างจังหวัด จัดส่งภายใน 7-10 วันทำการ

*     เริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจาก วันที่ซื้อสินค้า ระบุในใบเสร็จ

**   เวลาการจัดส่งสินค้าที่ระบุเป็นเวลาประมาณการที่ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่งโดยไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ อาจต่างกันได้ขึ้นอยู่กับสถานที่จุดหมายปลายทางและสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ


สินค้าแนะนำ