ERGOTREND แขนจับจอ1แขน (Monitor Arm) รุ่น Robot-01 สีดำ

 • เป็นแขนจับแบบ 1 แขนสามารถใช้ได้กับทั้งจอคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค
 • สามารถยึดกับตัวโต๊ะได้โดยการหนีบกับตัวโต๊ะ(Clamp) หรือล็อคกับช่องที่มากับโต๊ะ(Grommet)
 • ใช้ได้กับทั้งจอคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค
 • รองรับขนาดหน้าจอตั้งแต่ 10″- 27″
 • รองรับน้ำหนักหน้าจอหรือโน๊ตบุ๊คได้ถึง 5 Kg
 • สามารถหมุนปรับองศา ให้รองรับมุมมองในอริยาบทต่างๆ
 • มีช่องUSB3.0 ports 2ช่อง สามารถเสียบชาร์ตมือถือ, Keyboards, Mouse และ USB flash drive.
 • มีช่องเก็บสายไฟเพื่อความเรียบร้อย(Cable Management)
 • จัดส่งภายใน 7-10 วันทำการ


จัดจำหน่ายและดำเนินการโดย

MP Synergy

รายละเอียดสินค้า

การใช้งาน

 • เป็นแขนจับแบบ 1 แขนสามารถใช้ได้กับทั้งจอคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค
 • สามารถยึดกับตัวโต๊ะได้โดยการหนีบกับตัวโต๊ะ(Clamp) หรือล็อคกับช่องที่มากับโต๊ะ(Grommet)

ขนาดและน้ำหนัก

 • 4 kg.

   

เงื่อนไขในการรับประกัน

รับประกันสินค้า 1 ปี (นับจากวันซื้อสินค้า ระบุในใบเสร็จ) ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเพิ่มเติมที่บริษัทกำหนด

          การรับประกันคุณภาพสินค้า กรณีที่สินค้ามีปัญหาจากการผลิต ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายต่อตัวสินค้าอันเกิดจากการใช้งานผิดประเภท การใช้งานไม่ถูกวิธี และการใช้งานที่ไม่ระมัดระวัง รอยขีดข่วน รอยบุ๋ม ขาด คราบสกปรก รอยเปื้อน ความเสียหายอันเกิดจากการดัดแปลง แก้ไข ปรับแต่งสินค้าภายหลังจากที่ได้รับมอบสินค้า การประกอบติดตั้ง ซ่อมแซม เคลื่อนย้าย ขนย้ายเองหลังจากได้รับมอบสินค้าจากบริษัทฯแล้ว หรือการทำความสะอาดไม่ถูกวิธี การเสื่อมของวัสดุหรืออุปกรณ์ตามอายุการใช้งาน สินค้าขึ้นรา คราบสนิม (Oxide)  รวมถึงไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายต่อตัวสินค้าอันเกิดจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การจลาจล รวมถึงการจัดวางสินค้าไม่เหมาะสม ตกหล่น ถูกน้ำ ถูกของเหลว หรือสารเคมี ความเสียหาย รอยขีดข่วน รอยเปื้อน และคราบสกปรกที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง หรือแมลง สินค้าที่ถูกปลวกหรือมอดกิน และความเสียหายอื่นๆ เช่น แตก หัก บิด บิ่น งอ ร้าว ทะลุ รวมถึงมีสิ่งแปลกปลอม อันเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สินค้าที่รับประกัน

 

ระยะเวลาการขนส่งสิงค้า

สินค้าจัดส่งภายใน 3-10 วันทำการ

1.  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ

2.  กรณีส่งต่างจังหวัด จัดส่งภายใน 7-10 วันทำการ

*     เริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจาก วันที่ซื้อสินค้า ระบุในใบเสร็จ

**   เวลาการจัดส่งสินค้าที่ระบุเป็นเวลาประมาณการที่ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่งโดยไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ อาจต่างกันได้ขึ้นอยู่กับสถานที่จุดหมายปลายทางและสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ


สินค้าแนะนำ