FIT2FIRM จักรยานนั่งปั่นJTS615 สีส้ม/ขาว

 • ช่วยเผาผลาญและใช้พลังงาน ทำให้ลดอัตราการสะสมของไขมัน
 • จานเหล็กแข็งแรงคุณภาพดี
 • ระบบโช๊คสปริงรองรับแรงกระแทก
 • มีที่ครอบป้องกันล้อ แกนเพลาและสายพาน
 • มีที่วัดหัวใจที่มือจับ
 • ปรับความหนืดได้
 • รับประกันสินค้าโครงสร้างหลัก 2 ปี หน้าจอมอนิเตอร์ 1 ปี


จัดจำหน่ายและดำเนินการโดย

360 FITNESS

รายละเอียดสินค้า

ช่วยเผาผลาญและใช้พลังงาน ทำให้ลดอัตราการสะสมของไขมัน การปั่นจักรยานอย่างต่อเนื่องเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิค มีผลทำให้หัวใจแข็งแรงช่วยทำให้การไหลเวียนของเลือดทั่วร่างกายดีขึ้น ช่วยระบบการหายใจเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนออกซิเจนและคาร์บอน ไดออกไซด์ในถุงลมปอด และยังเพิ่มระดับของฮอร์โมนแอนดอร์ฟินที่ช่วยลดความเครียดในร่างกายให้ลดลง อย่างมีประสิทธิภาพ มีประโยชน์โดยตรงต่อกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง เพราะได้ยืดหยุ่นกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อบริเวณ เอว สะโพก ต้นขา ป้องกันปัญหาปวดกล้ามเนื้อขา จานเหล็กแข็งแรงคุณภาพดี ระบบโช๊คสปริงรองรับแรงกระแทก มีที่ครอบป้องกันล้อ แกนเพลาและสายพาน มีที่วัดหัวใจที่มือจับ
ปรับความหนืดได้ รับประกันสินค้าโครงสร้างหลัก 2 ปี หน้าจอมอนิเตอร์ 1 ปี

เงื่อนไขในการรับประกัน

 1. ร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ จะให้บริการการตรวจซ่อมสินค้า ตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้า (เงื่อนไขการรับประกันสินค้าที่ได้ระบุไว้ในใบรับประกันสินค้า) 360 Ongsa WARRANTY โดยลูกค้าต้องนำส่งสินค้าเข้าตรวจซ่อม ที่ศูนย์บริการของทางร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ เท่านั้น 
  - สำนักงานใหญ่      02-675-3500   วันจันทร์-เสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
  - สาขาเชียงใหม่      05-314-1093, 088-786-1037
  - สาขาอุบลราชธานี  04-525-1436, 086-346-3833 
  - หรือสอบถามเพิ่มเติมตามเบอร์โทรสำนักงานใหญ่
 2. ถ้าหากต้องการให้บริการรับ-ส่ง หรือ บริการตรวจซ่อมสินค้านอกสถานที่ ทางร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ จะคิดค่าบริการรับ-ส่ง บริการตรวจซ่อมสินค้านอกสถานที่ในอัตรา ดังต่อไปนี้กรณีต้องการให้บริการรับ-ส่ง หรือบริการตรวจซ่อมสินค้านอกสถานที่ คิดค่าบริการในอัตรา ดังนี้
 • กรุงเทพฯ         ค่าบริการรับ-ส่ง  600 บาท (ยกเว้น ลาดกระบัง, หนองจอก ค่าบริการรับ-ส่ง 700 บาท)
 • สมุทรปราการ   ค่าบริการรับ-ส่ง  700 บาท
 • นนทบุรี            ค่าบริการรับ-ส่ง  700 บาท
 • ปทุมธานี          ค่าบริการรับ-ส่ง  900 บาท
 • สมุทรสาคร      ค่าบริการรับ-ส่ง  900 บาท
 • นอกพื้นที่บริการ ค่าบริการรับ-ส่ง  20 บาท ต่อกิโลเมตร

      3.ร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ มีสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการในส่วนของค่าบริการและค่าเดินทาง สำหรับสินค้านอกประกันตามอาการเสีย แม้ในกรณีที่อาการเสียนั้นไม่ถูกตรวจพบก็ตาม
      4.การใช้สิทธิ์การรับประกันต้องแสดงใบรับประกันสินค้า, ใบจัดส่งสินค้า หรือใบเสร็จรับเงินที่มีข้อความสมบูรณ์ ไม่มีรอยแก้ไขในสาระสำคัญเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงในการเข้ารับสิทธิ์ตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้า
      5.ร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบรับประกันใบใหม่ เมื่อใช้สิทธิ์การรับประกันสินค้าจะต้องนำใบการรับประกันมาด้วยทุกครั้ง
      6.ร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าหากท่านไม่มีใบรับประกันสินค้า, ใบจัดส่งสินค้า หรือใบเสร็จรับเงินมาแสดง
      7.ร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าหากท่านไม่ได้ส่งใบรับประกันสินค้าส่วนที่ต้องส่งคืนให้ทางร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ หรือไม่ได้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซด์ของร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า โดยสามารถส่งใบรับประกันสินค้าได้ทาง
         เว็บไซด์, Line@, Facebook หรือ ทาง E-mail
      8.ร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าหากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ หรือการครอบครองจากผู้ซื้อรายเดิม
      9.กรณีที่มีการเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์ ร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ จะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งราคาค่าอะไหล่ อุปกรณ์ และดำเนินการซ่อมภายหลังจากที่ได้รับการยืนยันจากลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
     10.กรณีสินค้าไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ จะทำการตรวจประเมินค่าใช้จ่าย และติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งค่าใช้จ่ายก่อนการซ่อม และจะดำเนินการซ่อมสินค้าภายหลังจากที่ได้รับคำยืนยันในการยอมรับค่าใช้จ่ายจากลูกค้าแล้วเท่านั้น
     11.ร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับประกันสินค้า หากตรวจพบว่าความเสียหายของสินค้านั้นเกิดจากปัจจัยที่นอกเหนือจากการรับประกัน อันไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการผลิตและความบกพร่องของชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวัง
         หรือการใช้งานแบบผิดวิธี,สินค้าที่มีการดัดแปลงการประกอบติดตั้ง,สินค้าผิดปกติที่เกิดจากการไม่ได้บำรุงรักษา หรือไม่ได้ทำความสะอาดตามระยะเวลาอย่างเหมาะสม ทำให้อุปกรณ์ ชิ้นส่วนภายในเครื่องสกปรก จนก่อให้เกิดความเสียหาย,สินค้าชำรุดเสียหายจากไฟตก ไฟเกิน
         ไฟกระชาก ฟ้าผ่า,สินค้าชำรุดเสียหายจากการทำความสะอาดผิดวิธี,สินค้าชำรุดเสียหายการเสื่อมของวัสดุตามอายุการใช้งาน,สินค้าชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ,สินค้าขายตามสภาพ, สินค้าตัวโชว์ และสินค้าล้างสต๊อก

การรับประกันเฉพาะอะไหล่สินค้า

 1. ในกรณีที่ความชำรุดของสินค้า เกิดจากความผิดพลาดของมาตรฐานการผลิต หรือจากความบกพร่องของชิ้นส่วน ร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ จะเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ
 2. ร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ จะรับประกันเฉพาะชิ้นส่วนอะไหล่ โดยรายละเอียดดังนี้
   
 3. ประเภทสินค้า ลักษณะสินค้า ชิ้นส่วนที่รับประกัน ระยะเวลารับประกัน
  ลู่วิ่งไฟฟ้า สำหรับใช้ในฟิตเนส โครงสร้างหลัก 2 ปี
  มอเตอร์ลู่วิ่ง 2 ปี
  แผงวงจรไฟฟ้า(หลัก) 1 ปี
  สำหรับใช้ในบ้าน โครงสร้างหลัก 1 ปี
  มอเตอร์ลู่วิ่ง 1 ปี
  แผงวงจรไฟฟ้า(หลัก) 1 ปี
  จักรยานนั่งปั่น และจักรยานเอนปั่น สำหรับใช้ในบ้าน และฟิตเนส โครงสร้างหลัก 2 ปี
  หน้าจอมอนิเตอร์ 1 ปี
  เครื่องเดินวงรี สำหรับใช้ในบ้าน และฟิตเนส โครงสร้างหลัก 2 ปี
  หน้าจอมอนิเตอร์ 1 ปี
  ม้านั่งออกกำลังกาย สำหรับใช้ในบ้าน และฟิตเนส โครงสร้างหลัก 1 ปี
  หน้าจอมอนิเตอร์ 1 ปี
  ดัมเบล บาร์เบล - - 7 วัน*
  อุปกรณ์ออกกำลังกาย - โครงสร้างหลัก 1 ปี
  อุปกรณ์โยคะ - - 7 วัน*
  จักรยาน - - 7 วัน*
  สินค้าเพื่อสุขภาพ เก้าอี้นวดไฟฟ้า โครงสร้างหลัก 1 ปี
  มอเตอร์ 1 ปี
  แผงวงจรไฟฟ้า 1 ปี
  หมอนนวดไฟฟ้า โครงสร้างหลัก 1 ปี
  มอเตอร์ 1 ปี
  แผงวงจรไฟฟ้า 1 ปี
  หมายเหตุ * ให้เป็นไปตามนโยบายเปลี่ยนคืนสินค้า
  • โครงสร้างหลัก คือส่วนโครงสร้างที่เป็นส่วนประกอบพื้นฐานหลักของตัวเครื่อง เช่น คานรับน้ำหนักหลัก, ท่อเสาหลัก ฯลฯ โดยไม่นับส่วนประกอบภาพนอก เช่น ฝาครอบ, แขนจับ, เบาะนั่ง, หน้าจอ ฯลฯ
  • มอเตอร์ ทางร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ จะรับประกันเฉพาะ มอเตอร์ลู่วิ่งไฟฟ้า ไม่นับรวมมอเตอร์ความชัน หรือมอเตอร์ส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่มอเตอร์หลัก
  • ทางร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ จะไม่รับประกัน ชิ้นส่วนหรืออะไหล่ที่สึกหรอ เสื่อมสภาพ หรือวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ลูกปืน, ผ้าเบรค, สายพาน, สปริงแรงต้าน ฯลฯ
 4. ร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ จะรับประกันชิ้นส่วนอะไหล่ ในกรณีมีการเปลี่ยนซ่อมสินค้าที่หมดประกัน โดยรายละเอียดดังนี้
  ชิ้นส่วนอะไหล่ ระยะประกัน
  มอเตอร์ 6 เดือน
  แผงวงจรไฟฟ้า 3 เดือน
  หน้าจอมอนิเตอร์ 1 เดือน
  อะไหล่อื่นๆ 7 วัน
 5. ร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันสินค้าหากตรวจพบว่า ความเสียหายของสินค้านั้นเกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวัง หรือการใช้งานแบบผิดวิธี ผิดประเภท มีการดัดแปลงการประกอบติดตั้ง เสียหายจากการทำความสะอาดผิดวิธี ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ
 6. ร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้า ที่นำไปใช้งานผิดประเภท เช่น นำสินค้าประเภทโฮมยูส ไปใช้ในฟิตเนส เป็นต้น

  ระยะเวลาการขนส่งสิงค้า

  สินค้าจัดส่งภายใน 3-10 วันทำการ

  1.  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ

  2.  กรณีส่งต่างจังหวัด จัดส่งภายใน 7-10 วันทำการ

  *     เริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจาก วันที่ซื้อสินค้า ระบุในใบเสร็จ

  **   เวลาการจัดส่งสินค้าที่ระบุเป็นเวลาประมาณการที่ขึ้นอยู่กับร้านค้าหรือเจ้าของสินค้าผู้ให้บริการขนส่งโดยไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ อาจต่างกันได้ขึ้นอยู่กับสถานที่จุดหมายปลายทางและสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ


สินค้าแนะนำ