GoPro Auto Charger ACARC-001 (2188100761344)

  • อุปกรณ์เสริมใช้ชาร์จกล้อง GoPro ในรถยนต์ สามารถใช้ได้กับกล้อง GoPro ทุกรุ่น
  • พอร์ต USB สำหรับชาร์จคู่พร้อมกัน
  • สามารถใช้งานและเสียบชาร์จได้
  • ชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็ว
  • บันทึกหรือถ่ายภาพในขณะที่ชาร์จได้


จัดจำหน่ายและดำเนินการโดย

Jaymart Mobile

รายละเอียดสินค้า

  • อุปกรณ์เสริมใช้ชาร์จกล้อง GoPro ในรถยนต์ สามารถใช้ได้กับกล้อง GoPro ทุกรุ่น
  • พอร์ต USB สำหรับชาร์จคู่พร้อมกัน
  • สามารถใช้งานและเสียบชาร์จได้
  • ชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็ว
  • บันทึกหรือถ่ายภาพในขณะที่ชาร์จได้

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

หากสินค้ามีปัญหาจากการผลิต รับประกันการเปลี่ยนสินค้าภายใน  7 วัน (นับจากวันที่ได้รับสินค้า)

กรณีที่สินค้ามีปัญหาจากการผลิต ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุน้ำ ความชื้น อุณหมิที่สูงหรือ ต่ำเกินไป และ ความเสียหายจาการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การติดตั้งผิดพลาด
การดัดแปลงแก้ไข หรือซ่อมแซม การใช้สายชาร์จของสินค้าอื่นๆ มีผลให้สินค้าเสียหาย รวมทั้งการทำตกหล่น กระแทกแตกหักเสียหาย  เป็นต้น

ระยะเวลาการขนส่งสินค้า

สินค้าจัดส่งภายใน 3-10 วันทำการ

1.  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ

2.  กรณีส่งต่างจังหวัด จัดส่งภายใน 7-10 วันทำการ

*     เริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจาก วันที่ซื้อสินค้า ระบุในใบเสร็จ

**   เวลาการจัดส่งสินค้าที่ระบุเป็นเวลาประมาณการที่ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่งโดยไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ อาจต่างกันได้ขึ้นอยู่กับสถานที่จุดหมายปลายทางและสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ