Marshall Speaker STANMORE II Bluetooth Black(2118706960158)

  • เป็นลำโพงขนาดกลาง เสียงแน่น คมชัด กำลังขับ 80 วัตต์ เหมาะกับพื้นที่ 50 ตรว. และ เหมาะสมกับห้องไม่ว่าจะขนาดเล็ก หรือ ใหญ่ 
  • ลำโพง 3 ดอก : วูฟเฟอร์ 1 ทวีตเตอร์ 2
  • กำลังขับ 80 วัตต์ 
  • เทคโนโลยี Bluetooth 5.0, APTX
  • ช่องรับสัญญาณขนาด 3.5 มม


จัดจำหน่ายและดำเนินการโดย

Jaymart Mobile