Document
เงื่อนไขการจัดส่ง

กทม และปริมณฑลส่งฟรี เมื่อซื้อสินค้าครบ 499.- ขึ้นไป (กรณีซื้อสินค้ามูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ 499 จะมีค่าบริการจัดส่ง 59 บาท)

  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดส่งภายใน 2-5 วันทำการ

ต่างจังหวัดส่งฟรี เมื่อซื้อสินค้าครบ 499.- ขึ้นไป

ระยะเวลาจัดเตรียมสินค้า 1-2 วันทำการ (เวลาทำการ เวลา 9.00-18.00) วันจันทร์ ถึง ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ระยะเวลาขึ้นอยู่กับการขนส่ง และพื้นที่จัดส่ง (รวมเวลาจัดเตรียมสินค้า)

  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ
  • กรณีส่งต่างจังหวัด จัดส่งภายใน 7-10 วันทำการ
  • กรณีพื้นที่ห่างไกล จัดส่งภายใน 7-15 วันทำการ
  • เริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจาก วันที่ซื้อสินค้า ระบุในใบเสร็จ และ วันที่ชำระเงินตามเวลาทำการ วันจันทร์ ถึง ศุกร์
  • เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ ยกเว้นกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริษัทฯ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจัดส่ง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด
CONTACT CALL CENTER