นโยบายการจัดส่งสินค้า และการชำระเงิน สำหรับสินค้าที่จัดจำหน่ายโดย บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด

นโยบายการจัดส่งสินค้า และการชำระเงิน สำหรับสินค้าที่จัดจำหน่ายโดย บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

หลังจากลูกค้าได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงินจากระบบอัตโนมัติ หรืออีเมลจากบริษัทตอบรับหลักฐานการโอนเงิน ทางบริษัทฯ จะจัดส่งสินค้าโดยบริษัทขนส่งเอกชน ภายในวันทำการถัดไป สินค้าจะส่งถึงลูกค้าภายใน 3-15 วัน ระยะเวลาขึ้นอยู่กับการขนส่ง และพื้นที่จัดส่ง

- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จัดส่งภายใน 3-5 วันทำการ

- กรณีส่งต่างจังหวัด จัดส่งภายใน 7-10 วันทำการ

- กรณีพื้นที่ห่างไกล จัดส่งภายใน 7-15 วันทำการ

* เริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจาก วันที่ซื้อสินค้า ระบุในใบเสร็จ

** เวลาการจัดส่งสินค้าที่ระบุเป็นเวลาประมาณการที่ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่งโดยไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ อาจต่างกันได้ขึ้นอยู่กับสถานที่จุดหมายปลายทางและสถานการณ์ ณ ช่วงเวลานั้นๆ

  • การส่งสินค้าให้กับลูกค้า ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในการสูญหายของสินค้า กรณีมีผู้เซ็นต์รับสินค้าโดยที่ไม่ใช่ผู้สั่งซื้อสินค้า
  • ที่อยู่สำหรับการส่งสินค้า จะต้องมีผู้ชื่อรับสินค้า หากไม่มีผู้รับสินค้าตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ และสินค้าถูกจัดส่งคืนกลับมาที่บริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอดำเนินการเรียกเก็บค่าบริการจัดส่งสินค้า 150 บาท
  • ในกรณีสินค้าถูกจัดส่งคืนกลับมาที่บริษัทฯ และลูกค้าต้องการให้จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าเป็นครั้งถัดไป ลูกค้าจะต้องชำระค่าส่งสินค้า 150 บาท ก่อนการนำสินค้าส่งกลับให้ลูกค้าอีกครั้ง
การชำระเงิน
  • เมื่อลูกค้าชำระเงินค่าสินค้าแล้วไม่ว่าด้วยวิธีการใด ไม่สามารถดำเนินการยกเลิกการสั่งซื้อได้
  • เมื่อลูกค้าได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ หลังจากเลือกชำระเงินทุกช่องทาง จะต้องทำการชำระค่าสินค้าภายใน 2 วัน
  • กรณีเลือกชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงิน จะต้องทำการโอนเงินชำระค่าสินค้าภายใน 2 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าหากชำระเงินช้ากว่ากำหนด และหากต้องการซื้อสินค้า ขอให้ลูกค้าทำรายการสั่งซื้อมาอีกครั้ง เนื่องจากสินค้าอาจหมดหรือไม่พร้อมจำหน่าย
ค่าบริการจัดส่งสินค้า

บริการส่งฟรี เมื่อซื้อสินค้าครบ 499.- ขึ้นไป (กรณีซื้อสินค้ามูลค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับ 499 จะมีค่าบริการจัดส่ง 59 บาท)

การรับประกันสินค้า

สินค้ามีการรับประกันโดยผู้ผลิต ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละ Brand สินค้า หรือ แต่ละร้านค้าที่จัดจำหน่าย โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่รายการสินค้านั้นๆ และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ www.jaymartstore.com หรือ Jaymart Call Center 02 483 7979

กรณีสินค้ามีปัญหาจากการผลิตทางบริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน (นับจากวันที่ได้รับสินค้า) ยกเว้นสินค้า iphone ไม่สามารถใช้เงื่อนไขเปลี่ยนเครื่องได้ กรณีที่สินค้ามีปัญหาจากการผลิต ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุน้ำ ความชื้น อุณหมิที่สูงหรือ ต่ำเกินไป และ ความเสียหายจาการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การติดตั้งผิดพลาด การดัดแปลงแก้ไข หรือซ่อมแซม รวมทั้งการทำตกหล่น กระแทกแตกหักเสียหาย และ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายต่อตัวสินค้าอันเกิดจากการใช้งานผิดประเภท และการใช้งานที่ไม่ระมัดระวัง รอยขีดข่วน รอยบุ๋ม ขาด คราบสกปรก รอยเปื้อน ความเสียหายอันเกิดจากการดัดแปลง แก้ไข ปรับแต่งสินค้าภายหลังจากที่ได้รับมอบสินค้า การประกอบติดตั้ง ซ่อมแซม เคลื่อนย้าย ขนย้ายเองหลังจากได้รับมอบสินค้าจากบริษัทฯแล้ว หรือการทำความสะอาดไม่ถูกวิธี การเสื่อมของวัสดุหรืออุปกรณ์ตามอายุการใช้งาน สินค้าขึ้นรา คราบสนิม (Oxide) รวมถึงไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายต่อตัวสินค้าอันเกิดจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การจลาจล รวมถึงการจัดวางสินค้าไม่เหมาะสม ตกหล่น ถูกน้ำ ถูกของเหลว หรือสารเคมี ความเสียหาย รอยขีดข่วน รอยเปื้อน และคราบสกปรกที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง หรือแมลง สินค้าที่ถูกปลวกหรือมอดกิน และความเสียหายอื่นๆ เช่น แตก หัก บิด บิ่น งอ ร้าว ทะลุ รวมถึงมีสิ่งแปลกปลอม อันเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สินค้าที่รับประกันเป็นต้น

เงื่อนไขรับประกันสินค้า Jaymart Mobile

** เป็นเครื่องที่เสียภายใต้การใช้งานปกติ และอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันเท่านั้น **

*** ไม่รับเปลี่ยนเครื่องในกรณีที่ สติ๊กเกอร์รับประกันฉีกขาด ,เครื่องมีร่องรอยการตก, เครื่องตกน้ำ, หน้ากากเป็นรอย, อุปกรณ์ไม่ครบ ***

การคืนเงิน

บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด ขอแจ้งนโยบายการคืนเงิน สำหรับการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ www.jaymartstore.com เนื่องจากการสั่งซื้อสินค้าเป็นระบบอัตโนมัติ เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อมาแล้วและหากบริษัทฯไม่พร้อมส่งสินค้า เนื่องจากสินค้าหมด หรือเนื่องมาจากสาเหตุอื่น เช่น ระบบขัดข้อง ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้กับลูกค้า โดยให้ลูกค้าส่งหลักฐานรายละเอียดตามที่บริษัทฯ กำหนด มาทาง email : customerservice@jaymart.co.th

การสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ www.jaymartstore.com บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้หากสินค้าไม่พร้อมส่ง หรือผิดมีความผิดพลาดเรื่องราคาสินค้า หรือรุ่นสินค้า ทางบริษัทฯ จะทำการโอนเงินคืนให้กับลูกค้า เมื่อได้รับหลักฐานครบตามที่บริษัทฯกำหนด

1. กรณีคืนเงินเข้าบัญชี จะโอนคืนภายใน 3-14 วันทำการ (เมื่อมีการแจ้งเอกสารหลักฐานประกอบการคืนเงินครบถ้วน)

2. กรณีชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ทางธนาคารจะคืนวงเงินคืนให้กับลูกค้า ภายใน 15-30 วันขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละธนาคารผู้ออกบัตร

3. บริษัทฯ จะคืนเงินในส่วนของค่าสินค้าที่ลูกค้าจ่ายเข้ามาเท่านั้น จะไม่มีการคืนในส่วนของคูปองส่วนลดต่างๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมการชำระเงินช่องทางต่างๆ

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่โอนเงินคืนหากไม่ได้รับเอกสารครบถ้วน**

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ คำสั่งซื้อไม่สามารถดำเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข ในกรณีต่างๆ ดังนี้

1. กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า ผิดสี ผิดรุ่น หรือ ผิดประเภทฯ

2. กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต (หากลูกค้าไม่ชำระค่าสินค้า หลังจากได้รับอีเมลยืนยันคำสั่งซื้อทันที)

3. คูปองส่วนลดต่างๆ ทุกกรณีที่เกิดขึ้นจากความต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม หรือลืมใส่ส่วนลดคูปองฯ

4. กรณีที่สีของสินค้าจริงอาจแตกต่างจากภาพประกอบ เนื่องจากการแสดงผลของหน้าจออุปกรณ์ของลูกค้า

5. กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อสินค้าทุกกรณี

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการรับคำสั่งซื้อสินค้า เปิดให้บริการ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทาง Website

กรณีสอบถามข้อมูลสินค้า รับคำเสนอแนะนำติชม รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ www.jaymartstore.com

เปิดให้บริการ จันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น. ติดต่อ Jaymart Callcenter โทร 02-3088000

CONTACT CALL CENTER